VANLIGA FRÅGOR OM LUFTVÄRMEPUMPAR

 

ÄR LUFT/LUFT- PUMP OCH LUFTVÄRMEPUMP SAMMA?

Det är samma slags pumpar där värme skapas via luft, men att de har olika benämningar.

HUR FUNGERAR EN LUFTVÄRMEPUMP?

En luftvärmepump består av en inne- och en utedel. För att värma önskad yta använder utomhusdelen energi från luften på utsidan i kombination med köldmedium (gas) för att värmen i sin tur ska kunna transporteras mellan delarna. Vi på Treza Solutions använder oss endast av den miljövänliga gasen R32A.

HUR VET JAG VILKEN PUMP SOM ÄR LÄMPLIGAST?

Vilken pump du bör köpa varierar framförallt utifrån geografiskt läge, planlösning, antal kvadratmeter, nuvarande värmekällor samt önskemål om extrafunktioner och design. Det bästa du kan göra är att tala med en rådgivare. Vi på Treza Solutions har rådgivare som till och med kan erbjuda digitala hembesök.

KAN EN LUFTVÄRMEPUMP ÄVEN AVGE KYLA?

Alla luftvärmepumpar kan ge kyla. Om det däremot är en renodlad AC- pump så är det enbart kyla som kan nyttjas.

RENAR LUFTVÄRMEPUMPAR INOMHUSLUFTEN?

 Luftreningen är ständigt pågående och normalt sett fångar luftvärmepumparna upp nästintill 90% av bakterier, virus, pollen, damm, mögel mm.

KOSTAR DET MER ATT HA PUMPEN I KYLDRIFT ÄN I VÄRMEDRIFT?

Det är dyrare att kyla än att värma bostaden. Men tacksamt nog så bor vi i Sverige vilket innebär att vi oftare behöver ha värmepumpen i värmeläge tillskillnad från kylläge.

VARFÖR DROPPAR VATTEN FRÅN UTEDELEN?

En värmepump arbeta med kompression (högtryck) och expansion (lågtryck). På den delen med lågtryck blir det kallt. När luften blir nerkyld, bildas kondensvatten.

VARFÖR BEHÖVER MAN RENGÖRA LUFTVÄRMEPUMPENS INNEDEL? 

Innedelen behöver cirkulera luften i rummet för att kunna ge värme eller kyla. Värmeväxlare i innedelen behöver skyddas mot damm som finns alltid i luften och samlas på filtren.

Blir de täckta med damm blockerar det flödet och innedelen kan inte cirkulera luften längre.

VARFÖR BEHÖVS DET  RENGÖRINGSSERVICE?

Även om man har filter i innedelen fastnar dammpartiklar i värmeväxlare och fläkten. Det kan försämra effekten och i sämsta fall bildas mögel. Samtidigt kontrollerar kylteknikern temperatur och tryck i systemet om allt funka bra. Det kan förhindra driftstörningar och dåliga överraskningar.

VAD ÄR VENTILATION?

Ventilation är en luftväxling i rummet som kan var passiv eller aktiv. Passiv betyder naturlig flöde mest med termisk stigkraft och aktiv betyder tvunget flöde med fläkt 

VAD ÄR KAMINLOGIK?

Vissa värmepumpar har en kaminfunktion som är ett utmärkt komplement om ni vill använda en braskamin. Värmepumpen sänker ner värmeproduktion när det har kommit till inställda rumstemperatur men fläkten kommer fortsätta något som underlättar värmespridningen från braskaminen.

VAD GÖR AVFUKTNING?

Avfuktning fungerar lika som kyla men Värmepumpen/AC prioritera att sänker ner luftfuktigheten till 40%.

LARMAR PUMPEN NÄR DET ÄR DAGS ATT RENGÖRA FILTRET?

Nej. Man behöver kontrollera själv när det är dags att göra rent filtrena.

HUR KAN MAN KOPPLA WIFI?

I alla manualer finns det ett kort beskrivning om applikationen som behöver laddas ner och i flesta fall behöver man bara följa instruktionerna i appen steg för steg.

 FÅR MAN TÄCKA VÄRMEPUMPENS INNEDEL?

Nej, man få aldrig täcka innedelen i drift! Värmepumpen kommer att överhettas och förlora effekten.

VARFÖR BEHÖVER VI HÅLLA ALLA DÖRRAR ÖPPNA?

Varmluften måste kunna spridas från innedelen till alla rum. Om dörrar är stängda förhindras det ventilation och värmeväxling.

VILKEN BLÅSRIKTNING ÄR BÄST?

Varmluft stiger så därför i värmeläge behöver vingen vinklas ner och i kylläge tvärtom.

NÄR BEHÖVER JAG SÄTTA FLÄKTEN I MANUELLT LÄGE?

Inte alla hus är perfekt byggda för värmepumpar. Om Innedelen inte kunde placeras perfekt kan det bli att det inte är tillräcklig luftcirkulation när pumpen reglerar fläkten själv. 

VARFÖR GICK SÄKRINGEN?

Det är oftast inte Värmepumpens fel. Man måste alltid kolla:

– Vad har gått? 

Jordfelsbrytare och/eller säkring 

– Hur stor är säkringen? 

10A/13A/16A

– Hur gammal är säkringen? 

Får var max. 10 år gammal 

– Finns det flera komponenter påkopplade på samma säkring eller bara värmepumpen?

– När går säkringen? Alltid vid start eller ibland mitt i drift

RÄCKER DET MED EN STICKKONTAKT ELLER BEHÖVS DET EN FAST ANSLUTNING?

Det rekomenderas alltid en fast anslutning med säkerhetsbrytare.

VAR BEHÖVER INNEDELEN PLACERAS?

Pumpens innedel ska placeras i det största centrala rum som prioriteras mest för värme och/eller kyla.

VAR BEHÖVER VÄRMEPUMPENS UTEDEL PLACERAS?

Utedelen måste vara skyddad mot snö och måste kunna ventilera och får aldrig vara helt inbyggd. För AC i bästa fall ej på husets varmaste sida. 

VAD ÄR ETT KÖLDMEDIUM?

Det är fluorerade gaser som kondenserar vid kompression lika som butangas i tändare.

VARFÖR BEHÖVER VÄRMEPUMPEN AVFROSTNING?

En värmepump arbeta med kompression (högtryck) och expansion (lågtryck). I värme läge har utedelen lågtryck. Vid frys temperaturer bildas kontinuerligt is på värmeväxlaren. Isbildning blockerar luftcirkulation och värmepumpen förlorar effekt. För att skydda sig själv kör värmepumpen ett avfrostnings program i intervallet.

Mobil-gsm-1.jpg