Allmänna Köpvillkor

Följande allmänna villkor godkänner du vid köp hos Treza Solutions AB, org. Nr 556888-2921 med undantag vid skriftlig överenskommelse mellan kund och Treza Solutions. Hos Treza Solutions kan privatpersoner, svenska företag och andra organisationer handla.

BESTÄLLNING

Beställningar av Treza Solutions produkter görs vi telefon, email, chatt via hemsidan eller direkt via hemsidan. Först när Treza Solutions godkänt och bekräftat beställningen formas ett avtal. Treza Solutions ingår endast avtal med personer som är myndiga (fyllt 18), annars krävs målsmans godkännande.

Observera att bilder på hemsidan inte kan garantera att produkten ser identisk ut i verkligheten. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel om produkterna samt felaktig lagerstatus på hemsidan. Treza Solutions är således inte skyldiga att förse kunden med en produkt som vi inte har i lager.

Vid beställning via hemsida, mail, telefon eller chatt godkänner du som kund automatiskt Treza Solutions köpvillkor.

BETALNINGSALTERNATIV 

Den vanligaste betalningsmöjligheten Treza Solutions erbjuder är faktura med 10 dagars kredit. Fakturan erhålls efter utförd installation. Övriga betalningsmöjligheter är betalning via Swish, banköverföring samt delbetalning via Resurs bank. Observera att delbetalning via Resurs Bank endast gäller privatkunder.

Vid köp på faktura eller delbetalning behöver vi ditt personnummer som anges vid beställning via hemsidan, chatt, telefon och mail. Som beställare behöver du vara folkbokförd i Sverige. Vi genomför även kreditprövning, vilket kan innebära att en kreditupplysning behöver göras. I de fall skickas en kopia hem till dig. Betalningstiden är 14 dagar från och med det att fakturan är ställd. Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 SEK.

Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

Leverans

LAGERVAROR

Lagervaror med undantag för varor som kräver installation skickas normalt sett från vårt lager inom 24 helgfria timmar. Du har vanligtvis din order hos dig/ditt utlämningsställe inom 2-5 vardagar efter att varan har skickats. Vid hög belastning kan leveranstiden regleras. Detta strävar vi på Treza Solutions efter att meddela via mejl så att du som kund alltid ska veta vilka villkor som gäller vid beställning. Vid eventuell lagerbrist eller om varan är en beställningsvara avgörs leveranstiden beroende på tillgången hos våra leverantörer.

Gällande de lagervaror som kräver installation varierar leveranstiden utifrån marknadens efterfråga. Under högsäsong mellan april- december har vi längre väntetider än mellan januari- mars. Får att få reda på leveranstider rekommenderar vi att man kontaktar oss antingen via mail, telefon eller chatt. Vid köp av en produkt som handlas tillsammans med installation levereras produkten när installationen är inbokad, vilket är inom 20 arbetsdagar från det att du beställt produkt med installation.

BESTÄLLNINGSVAROR 

Varor som vi inte lagerför beställs från våra leverantörers lager. Det medför således att leveranstiden kan bli längre för beställningsvaror än för lagerförda varor. Treza Solutions är inte ansvarig för försenad leverans orsakad av omständigheter utanför företagets rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden.

FORCE MAEJURE

Force Majeure innebär omständigheter som är utanför Treza Solutions kontroll. Exempel på detta kan vara: strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än två månader äger vardera part rätt att säga upp avtalet utan att den andra har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.

TVIST

Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

FRAKTSKADOR

Kontrollera emballaget och din vara direkt när du tar emot den och säkerställ att varan fungerar tillfredsställande. Om du upptäcker en skada på kartongen/varan kan du be transportören att ta tillbaka varan direkt. Synlig fraktskada skall anmälas direkt till transportören vid mottagandet eller avhämtning av varan. Dold fraktskada skall anmälas till oss inom 5 dagar. Det är högst viktigt att du behåller allt emballage. 

FELEXPEDERAD VARA

Om du har fått en felexpedierad vara bör du inom skälig tid, vilket innebär inom 5 dagar, kontakta oss. Om en vara är felexpedierad står Treza Solutions för returfrakten. Ha i åtanke att produkt ska returneras i oförändrat skick. Varan skall förpackas i sin originalförpackning med tillhörande inneremballage och med eventuella tillbehör.

Kvitto eller faktura skall också skickas med. Mindre varor levereras ofta med ytteremballage som skyddar original/produktförpackning. Vid eventuell retur bör då detta ytteremballage eller likvärdigt emballage användas. För att underlätta hanteringen ser vi gärna att du använder en blankett innan du skickar varan i retur till oss. Då hjälper vi dig att skicka varan till rätt plats och att du får en säker återbetalning.

FRAKTPRISER

Fraktpriset varierar utifrån vad du beställer och hur stor din vara är. Du ser fraktpriset i din varukorg och priset justeras automatiskt om du lägger till eller tar bort produkter. Fraktpriset redovisas även i den orderbekräftelse som du får via email i samband med din beställning.

ÅNGERRÄTT

Du som privatperson har alltid 14 dagars ångerrätt / ångerfrist hos Treza Solutions för fysiska varor som inte kräver installation. Väljer du att returnera din vara inom 14 dagar står du för returfrakten. Kontakta info@treza.se innan du returnerar en vara så får du vidare information om hur du ska gå tillväga. 

Vid köp av luftvärmepump med installation kan man som kund inte häva köpet när pumpen väl är installerad utan ångerrätten är 24 timmar innan installation påbörjats. Som företag har vi enligt lag rätt att åtgärda eventuella felaktigheter rörande installation vid tre tillfällen.

Följande krav gäller för att ångerrätt ska åberopas: 

 • Produktens skick ska vara oförändrat vid retur.
 • Produkt får ej ha använts eller skadats av köparen.
 •  Produkt skall returneras i originalförpackning med de tillbehör och det inneremballage som den kom i.

Returadress:

Treza Solutions AB
Garnisonsgatan 52
254 66 Helsingborg

Du ansvarar för returförsändelsen.

När du returnerar produkten via DHL Servicepoint står du själv för returkostnaden. Spara inlämningskvitto och tänk på att du ansvarar för returförsändelsen samt att varan skickas till rätt adress.

ÅTERBETALNING

I de fall konsumenten, på riktiga grunder (se krav under Ångerrätt) häver köpet på en produkt som inte kräver installation återbetalar Treza Solutions konsumenten inom 30 dagar.

ROT- Avdrag

Vid köp av installation hos Treza Solutions tillkommer möjligheten till ROT- avdrag. För att nyttja avdraget behöver vi personnummer samt din fastighetsbeteckning. Du är själv ansvarig att ta reda på om du är berättigad för ROT- avdrag. Därför bör du kontrollera detta innan beställning. Om Skatteverket inte kan bevilja ansökan om ROT- avdrag har Treza Solutions rätt att fakturera köparen i efterhand. 

I Sverige är det tillåtet att göra avdrag på ROT och RUT om maximalt 50.000 SEK varje år och detta kan utnyttjas av dig som har hus inklusive fritidshus och kolonilott samt bostadsrätt. Hyresrätt gäller alltså inte. För att avdraget ska beviljas ställer Skatteverket krav på dig som ansöker:  

 • Svenskt personnummer och en obegränsad skyldighet att betala skatt i Sverige.
 • En åldersgräns på 18 år.
 • Stå som ägare på den fastighet där installation utförs.
 • Fastigheten ska vara minst 5 år gammal.
 • Den som ansöker måste själv vara betalningsskyldig för tjänsten.
 • En viss summa skatt måste ha betalats in.

GARANTIER

Garantier erhålls enligt vad som stadgas i Konsumentköplagen resp. Köplagen. Om inget annat anges, gäller garantivillkoren både privatpersoner och juridiska personer (såsom organisationer och företag).

Alla våra pumpar har produktgaranti mellan 2- 6 års tid, vilket vi på Treza Solutions hjälper dig som kund att registrera. Ytterligare information om detta står på respektive produkt. En del produkter har även kompressorgaranti och kan även i detta fall utläsas på respektive produkt. Vid köp av luftvärmepump gäller en installationsgaranti på 2 år.

Treza Solutions förväntar sig att du som kund använder produkten med sunt förnuft och att produktens skötsel efterföljs i enlighet med vår rekommendation, samt den instruktionsbok som medföljer vid köp, för att garantier ska gälla under normala förhållanden. Fel eller skador som uppstår på grund av oaktsamhet eller vanvård kommer gå på garanti. Läs mer om vad som är kundens ansvar. 

Följande garantier gäller för produkter & tjänster köpta via Treza.se:

 • Leverantören garanterar att installationen utförs av en certifierad kyltekniker enligt allmänt accepterad praxis inom branschen.
 • Att tillverkarens rekommendationer efterföljs.
 • Eventuella produktfel anmäls till leverantören då avtal ingåtts mellan återförsäljaren och leverantör.

KORREKT HANDHAVANDE

Korrekt handhavande formuleras i respektive bruksanvisning. Det förväntas även att produkten behandlas och används med sunt förnuft och i enlighet med eventuell instruktionsbok för att undvika att skador.

KUNDENS ANSVAR

Kostnader för felsökning eller monteringsarbete där Treza Solutions inte har informerats och på förhand godkänt att arbete skall utföras ersätts ej. Om det visar sig att installatör orsakat felet genom exempelvis felaktigt montage, gäller garantin enligt ovan. Beror felet däremot på någon av följande punkter;

 •         felaktigt handhavande
 •         installation kan ej utföras enligt kundens önskemål
 •         installation kan ej utföras pga. betongvägg eller dylikt
 •         kund vill avboka installation mindre än 48 h innan överenskommen tid

Blir du som köpare debiterad själv för besöket, vilket innebär en bomkörningsavgift på 2500 kronor.

Garantin omfattar inte förbrukningsmaterial såsom knivar etc. Inga anspråk på kringkostnader kan heller ställas.

REKLAMATION

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år under förutsättning att varan är behäftad med ursprungsfel. Felet skall påtalas till Treza Solutions inom skälig tid, vilket enligt lagen är två månader.  OBSERVERA att detta ej gäller en redan installerad luftvärmepump eller AC- pump.

Var vänlig ta kontakt med oss via mail (info@treza.se) eller telefon (042- 300 94 40) innan du skickar in din reklamation så gör vi en överenskommelse om åtgärd och kunden får information om hur denne ska gå vidare. Vid retur av vara märk sändningen med ditt ordernummer för snabbare handläggning. Vid godkänd reklamation ersätts du som konsument för de eventuella kostnader (som returfrakt) du haft.

Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till konsumentvägledaren i din hemkommun. Skulle vi ändå inte vara överens, så vänder du dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid deras rekommendationer.

www.arn.se 

www.konsumentverket.se