Felsökningsguide

Service värmepump
Se till så att:
 • Luftvärmepumpen är inställd på heat/värmeläge.
 • Hastigheten på fläkten inte är inställd på låg.
 • Filtret är rengjorda från smuts, damm och fetter.
 • Utedelen inte är täckt av snö eller is.
 • Rummet inte är för kallt vid start.
 • Utomhusdelen inte är tilltäppt med damm.

Om den fortfarande inte fungerar kontakta oss.

Se till så att:
 • Luftvärmepumpen är inställd på kylläge.
 • Dörrar och fönster är stängda i rummet.
 • Filter är rengjorda från smuts, damm och fetter.
 • Avrinningen är korrekt. Ta ut filtren och eventuella luftrenare. Häll sedan vatten försiktigt över flänsarna och kontrollera att vattnet rinner ut från kondensröret.

Om det ännu inte fungerar kontakta oss.

Se till så att:
 • Luftvärmepumpen får ström.
 • Starttimern inte är inställd.
 • Batterierna i fjärrkontrollen inte tagit slut.

Testa att:  
 • Dra ut sladden och starta om.
 • Växla luftvärmepumpens funktion mellan värme och kyla, cirka 5 minuter på varje.


Om den fortfarande inte fungerar
kontakta oss.

Ibland kan det hjälpa att;
 • Starta om. Dra ur sladd till luftvärmepumpen och sätt i den igen efter 5 minuter. (Det kan ta några minuter tills den ger värme eller kyla efter att den har fått ström igen.)
 • Ändra värmepumpens funktion genom att sätta värmepumpen i kyldrift i några minuter och sedan ändra till värmedrift igen. (Eller vice versa)

 

Får du inte igång luftvärmepumpen hur du än försöker? Tveka inte att kontakta oss.