Felsökningsguide

Se till så att:
 • Luftvärmepumpen får ström.
 • Starttimern inte är inställd.
 • Batterierna i fjärrkontrollen inte tagit slut.

 

Testa att:  
 • Dra ut sladden och starta om.
 • Växla luftvärmepumpens funktion mellan värme och kyla, cirka 5 minuter på varje.


Om den fortfarande inte fungerar
kontakta oss.

Se till så att:
 • Luftvärmepumpen är inställd på heat/värmeläge.
 • Hastigheten på fläkten inte är inställd på låg.
 • Utedelen inte är täckt av snö eller is.
 • Rummet inte är för kallt vid start.
 • Utomhusdelen inte är tilltäppt med damm.

 

Om den fortfarande inte fungerar kontakta oss.

Se till så att:
 • Luftvärmepumpen är inställd på kyla.
 • Dörrar och fönster är stängda i rummet.
 • Filten är rengjorda.

 

Om det ännu inte fungerar kontakta oss.

Ibland kan det hjälpa att;
 • Starta om. Dra ur sladd till luftvärmepumpen och sätt i den igen efter 5 minuter. (Det kan ta några minuter tills den ger värme eller kyla efter att den har fått ström igen.)
 • Ändra värmepumpens funktion genom att sätta värmepumpen i kyldrift i några minuter och sedan ändra till värmedrift igen. (Eller vice versa)

 

Får du inte igång luftvärmepumpen hur du än försöker? Tveka inte att kontakta oss.