Treza Logo
Utmärkelser 2024
Utmärkelse 2024

Vanliga frågor om luftvärmepumpar

Här nedan kan du enkelt hitta svaren på de vanligaste frågorna gällande luftvärmepumpar

Det är samma slags pump där värme skapas via luft, men det som gör dem olika är deras benämningar. 

Det finns flera olika benämningar på värmepumpar, exempelvis bergvärmepump, luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump, jordvärmepump, havs- eller sjövattenvärmepump och grundvattenvärmepump. I praktiken fungerar värmepumparna på samma sätt, det vill säga att de flyttar värme från en plats till en annan. Huvudsakliga skillnaden är var källan till värmen kommer ifrån. 

Treza Solutions säljer och installerar endast luftvärmepumpar i dagsläget. 

En luftvärmepump består av en inne- och en utedel. För att värma önskad yta använder utomhusdelen energi från luften på utsidan i kombination med köldmedium (gas) för att värmen i sin tur ska kunna transporteras mellan delarna. Vi på Treza Solutions använder oss endast av den miljövänliga gasen R32A.

Vilken pump du bör köpa varierar framförallt utifrån geografisk läge, planlösning, antal kvadratmeter, nuvarande värmekällor samt önskemål om extrafunktioner och design. Det bästa du kan göra är att tala med en rådgivare. Vi på Treza Solutions har rådgivare som till och med kan erbjuda digitala hembesök. Klicka här för att komma till våra kontakt uppgifter. 

Ja! Alla luftvärmepumpar kan ge kyla. 

Ja det gör den. Luftreningen är ständigt pågående och normalt sett fångar luftvärmepumparna upp till nästan 90% av bakterier, virus, pollen, damm, mögel m.m.

Det är dyrare att kyla än att värma bostaden. Tacksamt nog så bor vi i Sverige vilket innebär att vi oftare behöver ha värmepumpen i värmeläge tillskillnad från kylläge.

Det är i de flesta fall helt normalt att det rinner vatten från luftvärmepumpens utedel. En värmepump arbetar med kompression (högtryck) och expansion (lågtryck). I och med att luftvärmepumpen omvandlar luften utomhus till värme inne i din bostad, bildas det is inuti din utomhusdel när det är kallare ute. Som tur är har luftvärmepumpar avfrostningsfunktion som ser till att kondensvattnet kan smälta och rinna ut. Men vi på Treza säljer tillbehör, såsom kondensvattenpump som samlar upp vattnet som droppar. Klicka här för att få mer information. 

Även om man har filter i innedelen fastnar dammpartiklar i värmeväxlare och fläkten. Det kan försämra effekten och i sämsta fall bildas mögel. Samtidigt kontrollerar kylteknikern temperatur och tryck i systemet om allt funkar bra. Det kan förhindra driftstörningar och dåliga överraskningar.

Innedelen behöver cirkulera luften i rummet för att kunna ge värme eller kyla. Värmeväxlare i innedelen behöver skyddas mot damm som finns alltid i luften och samlas på filtren. Blir de täckta med damm blockerar det flödet och innedelen kan inte cirkulera luften längre.

Ventilation är en luftväxling i rummet som kan var passiv eller aktiv. Passiv betyder naturlig flöde mest med termisk stigkraft och aktiv betyder tvunget flöde med fläkt.

Vissa värmepumpar har en kaminfunktion som är ett utmärkt komplement om ni vill använda en braskamin. Värmepumpen sänker ner värmeproduktion när det har kommit till inställd rumstemperatur men fläkten kommer fortsätta något som underlättar värmespridningen från braskaminen.

Avfuktning fungerar lika som kyla men Värmepumpen/AC prioritera att sänker ner luftfuktigheten till 40%.

Nej. Man behöver kontrollera själv när det är dags att göra rent filtren.

I alla manualer finns det ett kort beskrivning om applikationen som behöver laddas ner och i flesta fall behöver man bara följa instruktionerna i appen steg för steg.

Nej, man får aldrig täcka innedelen i drift! Värmepumpen kommer att överhettas och förlora effekten.

Varmluften måste kunna spridas från innedelen till alla rum. Om dörrar är stängda förhindrar det ventilation och värmeväxling.

Varmluft stiger så därför i värmeläge behöver vingen vinklas ner och i kylläge tvärtom.

Inte alla hus är perfekt byggda för värmepumpar. Om Innedelen inte kan placeras perfekt kan det bli att det inte är tillräcklig luftcirkulation när pumpen reglerar fläkten själv. 

Det är oftast inte Värmepumpens fel. Man måste alltid kolla:

 • Vad har gått? Jordfelsbrytare och/eller säkring?
 • Hur stor är säkringen? 10A, 13A, eller 16A?
 • Hur gammal är säkringen? Den får vara max. 10 år gammal 
 • Finns det flera komponenter påkopplade på samma säkring eller bara värmepumpen?
 • När går säkringen? Alltid vid start eller ibland mitt i drift?

Har du frågor eller behöver service av luftvärmepumpen kontakta oss HÄR!

Det rekomenderas alltid en fast anslutning med säkerhetsbrytare.

Pumpens innedel ska placeras i det största centrala rum som prioriteras mest för värme och/eller kyla.

Utedelen måste vara skyddad mot snö och måste kunna ventilera och får aldrig vara helt inbyggd. För AC i bästa fall ej på husets varmaste sida.

LuftX’s Värmepumpsskydd är ett utmärkt sätt att skydda luftvärmepumpens utedel. Det skyddar mot oväder med regn, snö och isbildning.  Värmepumpsskyddet är  tillverkat i FSC ®- märkt Norrlands furu.

Det är fluorerade gaser som kondenserar vid kompression lika som butangas i tändare.

En värmepump arbetar med kompression (högtryck) och expansion (lågtryck). I värmeläge har utedelen lågtryck. Vid frys temperaturer bildas kontinuerligt is på värmeväxlaren. Isbildning blockerar luftcirkulation och värmepumpen förlorar effekt. För att skydda sig själv kör värmepumpen ett avfrostnings program i intervallet.

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance)  eller säsongskoefficient för prestanda är en prestandaindikator som används för att mäta energieffektiviteten hos luftvärmepumpar. 

SCOP-värdet tar hänsyn till värmepumpens prestanda under en hel uppvärmningssäsong, med beaktande av variationer i utomhustemperaturer och dellastdrift. Det ger en mer exakt bild av värmepumpens energieffektivitet under verkliga förhållanden.

SCOP beräknas genom att dividera den totala värmeproduktionen under en uppvärmningssäsong med den totala tillförda elenergin under samma period.

Ett högre SCOP-värde indikerar bättre energieffektivitet och prestanda under hela uppvärmningssäsongen.SCOP-värdena är viktiga när man utvärderar energieffektiviteten hos en luftvärmepump. De hjälper konsumenterna att jämföra olika modeller och välja det mest effektiva alternativet baserat på deras specifika uppvärmningsbehov och klimatförhållanden.

När man överväger en luftvärmepump rekommenderas det att man letar efter modeller med högre SCOP-värden, eftersom de indikerar bättre energieffektivitet och potentiella kostnadsbesparingar på lång sikt.Tillverkarna anger vanligtvis SCOP-värden i produktspecifikationerna, vilket gör det lättare för konsumenterna att fatta välgrundade beslut.

Ja, en luftvärmepump kan användas för att kyla huset på sommaren genom att rotera processen. Istället för att sprida varm luft inomhus, kommer den att sprida kall luft. Det ger en bekväm inomhus kyla i de varma. 

Ja, en värmepump kan användas som AC / luftkonditionering. Faktum är att en av värmepumpens viktigaste funktioner är att tillhandahålla kylning under de varmare månaderna. Värmepumpar har en reversibel kylcykel som gör att de kan extrahera värme från inomhusutrymmen och överföra den utomhus, vilket effektivt kyler inomhusmiljön.

När värmepumpen arbetar i kylläge extraherar den värme från inomhusluften och släpper ut den utanför, vilket resulterar i en lägre inomhustemperatur. Denna process uppnås genom att flödet av köldmedium i systemet vänds.

Genom att använda en värmepump som luftkonditionering kan du njuta av både värme- och kylfunktioner från en enda enhet, vilket ger komfort året runt. Denna mångsidighet gör värmepumpar till ett populärt val för dem som söker effektiva värme- och kyllösningar i bostäder och kommersiella miljöer.

Att överdimensionera en värmepump innebär att man installerar en modell med en större kapacitet än vad som egentligen behövs för att värma upp ett specifikt utrymme.

Det finns flera fördelar med att överdimensionera en värmepump, inklusive:

 • Bättre prestanda: En överdimensionerad värmepump kan lättare nå och bibehålla den önskade temperaturen i ditt utrymme, vilket ger bättre prestanda och komfort.
 • Sparar energi: Eftersom en överdimensionerad värmepump kan värma upp ett rum snabbare, behöver den inte arbeta lika länge och kan därmed bidra till lägre energiförbrukning.
 • Tål extrema förhållanden:  Om du bor i områden med extremt kalla vintrar kan en överdimensionerad värmepump vara mer tillförlitlig och effektiv. Då vid lägre grader försämras luftvärmepumpens kapacitet och då är det bra att investera i en luftvärmepump med större kapacitet. 

Uppvärmningskapaciteten för en luftvärmepump kan variera beroende på flera faktorer. Pumpens storlek, utomhustemperaturen och fastighetens isoleringsnivå spelar alla in. Men för att ge dig en allmän uppskattning kan en typisk luftvärmepump bekvämt värma upp en yta på mellan 100 och 200 kvadratmeter, men mer specifikt står på beskrivningen av luftvärmepumpen. Då effektiviteten och verkningsgraden kan variera, så det är alltid klokt att konsultera en expert för att utvärdera dina specifika behov. Klicka här för att ta kontakt med våra kunniga säljare som hjälper dig att hitta rätt. 

Elförbrukningen för en luftvärmepump varierar beroende på faktorer som storlek, effektivitet och användningsmönster. I genomsnitt kan en luftvärmepump förbruka mellan 4 och 10 kWh per dag. Men pågrund av de olika faktorernas påverkan, är det svårt att ange en exakt kWh-förbrukning (kilowattimmar) per dag utan specifik information om dessa variabler.

Elförbrukningen för en luftvärmepump kan variera beroende på flera faktorer, inklusive enhetens storlek och effektivitet, den önskade inomhustemperaturen, utomhustemperaturen, byggnadens isolering och de specifika användningsmönstren. Därför är det svårt att ange en exakt kWh-förbrukning (kilowattimmar) per dag utan specifik information om dessa variabler.

Generellt sett är luftvärmepumpar kända för sin energieffektivitet och kan ge en betydande minskning av energiförbrukningen jämfört med traditionella värmesystem. I genomsnitt kan en väldimensionerad och korrekt installerad luftvärmepump förbruka mellan 2 000 och 5 000 kWh el per år för uppvärmning av lokaler.

För att fastställa kWh-förbrukningen per dag för din specifika luftvärmepump rekommenderar vi att du läser tillverkarens specifikationer och energieffektivitetsbetyg. Dessutom kan övervakning av din elförbrukning via en smart mätare eller konsultation med våra värmepumpsexperter ge mer exakt information som är specifik för din värmepump och dess användning under dina specifika omständigheter.

Det är många olika faktorer såsom storleken på pumpen och husets yta, isolering, elbolag, osv.,  som påverkar hur mycket el en luftvärmepump använder. Men en luftvärmepump använder sig av betydligt mycket mindre el än andra uppvärmningssystem. Vill du veta mer kring luftvärmepumpens elförbrukning och hur man ta reda på det, klicka dig vidare till artikeln Hur mycket el drar en luftvärmepump? 

Elkonsumtionen påverkas av flera faktorer, inklusive temperaturinställningar, användningstid, isolering i byggnaden och ställning av termostater. Dessa faktorer kan bidra till att öka eller minska den dagliga elförbrukningen.

Ja, det finns flera sätt att minska elförbrukningen för en luftvärmepump. Användare kan se till att rummen är väl isolerade, undvika att överdrivet justera temperaturinställningarna och regelbundet underhålla och rengöra luftvärmepumpen för att säkerställa optimal effektivitet.

Ja, det är möjligt att övervaka elförbrukningen för en luftvärmepump genom att använda energimätare eller smarta hem-teknologier. Dessa verktyg ger användare möjlighet att få insikt i och hantera sin elförbrukning för att maximera energieffektiviteten.

Absolut! För att maximera energieffektiviteten kan du ställa upp termostaten på en behaglig men inte överdriven temperatur, hålla dörrar och fönster stängda när luftvärmepumpen är igång, och schemalägga användningen för att undvika att den arbetar onödigt mycket när ingen är hemma.

Ja, du kan stänga av din luftvärmepump på natten om du vill. Det är dock viktigt att ta hänsyn till några faktorer innan du gör det:

 1. Komfort: Att stänga av värmepumpen på natten kan leda till en sänkning av inomhustemperaturen, vilket kan orsaka obehag under de kallare månaderna. Om du föredrar en jämn temperatur under hela dagen och natten är det lämpligt att ställa in värmepumpen på en lägre temperatur eller aktivera ett sänkningsläge under natten. Detta kan du enkelt justera via en app på din telefon, då många luftvärmepumpar idag är wifi-styrda. 

 

 1. Effektivitet: Värmepumpar är konstruerade för att arbeta effektivt och hålla en jämn inomhustemperatur. Kontinuerlig drift gör att värmepumpen kan hålla en jämn temperatur samtidigt som energiförbrukningen minimeras. I vissa fall kan det krävas mer energi att stänga av värmepumpen på natten och sedan slå på den igen på morgonen för att få upp inomhustemperaturen till önskad nivå. Genom att hålla luftvärmepumpen igång kontinuerligt, gör det att livslängden ökar.

 

 1. Klimat: Tänk på utomhustemperaturen under natten. Om utomhustemperaturen sjunker avsevärt kan det hjälpa till att förhindra överdriven värmeförlust och säkerställa en bekväm inomhusmiljö genom att hålla värmepumpen igång på en lägre inställning.

Nej, en större luftvärmepump förbrukar inte nödvändigtvis mer el. Elförbrukningen för en luftvärmepump beror på flera faktorer, bland annat enhetens storlek och effektivitet, önskad inomhustemperatur, utomhustemperatur och byggnadens isolering.

Även om större värmepumpar kan ha en högre kapacitet för att ge värme eller kyla till större utrymmen, kan deras elförbrukning fortfarande vara effektiv om de är korrekt dimensionerade och utformade för de specifika kraven i byggnaden. Faktum är att större värmepumpar ofta är mer effektiva eftersom de kan köras på lägre varvtal och under kortare perioder, vilket minskar den totala energiförbrukningen.

Det är viktigt att notera att en värmepumps effektivitetsklassning, t.ex. Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) eller Coefficient of Performance (COP), anger hur effektivt enheten omvandlar el till värme- eller kyleffekt. Därför är det viktigt att välja en högeffektiv värmepump oavsett storlek för att minimera energiförbrukningen och optimera kostnadsbesparingarna.

Vanliga frågor om den ekonomiska aspekter av luftvärmepumpar

Ja, det är oftast ekonomiskt fördelaktigt att använda en luftvärmepump för uppvärmning av ditt hem. Luftvärmepumpar har en hög verkningsgrad vilket innebär att de producerar mer energi än de förbrukar och kan ge upp till 4-5 gånger mer värmeenergi än den elektricitet de förbrukar.

Ja, en luftvärmepump kan hjälpa dig att sänka din energiförbrukning och därmed minska dina energikostnader. Genom att använda utomhusluften som energikälla istället för att förlita sig enbart på el- eller oljedrivna system kan du spara upp till 60% på din uppvärmningskostnad.

Ja, utöver att minska dina energikostnader kan du också vara berättigad till olika former av bidrag eller subventioner från din kommun eller statliga myndigheter. Det lönar sig att undersöka vilka ekonomiska stöd som finns tillgängliga för att installera en luftvärmepump i ditt område.

Absolut! Luftvärmepumpar har en omvändningsfunktion som gör att de kan användas för att kyla ditt hem under de varma sommarmånaderna. Detta ger dig en komplett klimatanläggning som kan spara pengar på både uppvärmning och nedkylning av ditt hem.

En väl underhållen luftvärmepump kan ha en livslängd på cirka 15 år. Det är viktigt att regelbundet utföra service och underhåll för att hålla pumpen i optimalt skick och maximera dess ekonomiska fördelar. Vill du veta mer om fördelarna att boka en service av oss? Ta del av alla fördelar här. Klicka här för att kolla in den service som våra egna kyltekniker utför.

Ja, det är rekommenderat att kontakta en professionell installatör för att installera och utföra regelbunden service på din luftvärmepump. Då luftvärmepumpar består av gaser kan det vara livsfarligt för den som är okunnig att hålla på, därmed är det betryggande att ha en expert på plats som löser det. Även säkerställer kylteknikern att enheten fungerar effektivt och säkert, samt att du kan dra nytta av eventuella garantier eller efterförsäljningssupport. Läs mer om vilka fördelar det finns när du servar din luft-värmepumps hos ossKlicka här för att kolla in den service som våra egna kyltekniker utför.

Ja, några faktorer som kan påverka de ekonomiska fördelarna inkluderar isoleringen av ditt hem, storleken på lokalen som ska värmas upp eller kylas ner, energipriser i ditt område, vad för el du har i ditt hem, och hur väl luftvärmepumpen matchar dina behov och förutsättningar. Därför är det viktigt att få en professionell bedömning och rådgivning för att uppskatta ekonomiska fördelar för just din situation. Klicka här för att komma i kontakt med våra experter. 

En vanlig fråga många ställer sig är “Vilken luftvärmepump är bäst?” Vilken luftvärmepump som är bäst beror på olika faktorer såsom lokala klimatförutsättningar, storleken på ditt hem, energieffektivitet klassificeringar, ljudnivåer och placering av luftvärmepumpen.  Men våra experter finns tillgängliga och hjälper dig att hitta den bästa luftvärmepumpen baserat på dina behov. Klicka här för att komma i kontakt med dem, eller besök oss i vårt showroom på Torbornavägen 12 i Helsingborg. 

Har du funderingar kring installation av luftvärmepumpar och varför det är viktigt att ha en certifierad kyltekniker som sköter installation? Klicka på länken Fördelar med att köpa en värmepump där installation ingår i priset för att veta mer

Prenumerera på vårt
nyhetsbrev!

Få reda på de senaste nyheterna från vårt företag, tips och tricks från våra kunniga kyltekniker, förtur till våra erbjudanden och mycket mer!

Fyll i din e-postadress här nedan för att inte gå miste om något.

Du kan avregistrera din prenumeration när du vill. För mer information on Treza Solutions intergritetspolicy, kolla in vår integritetspolicy.

Treza Solutions logotyp