Vanliga frågor om luftvärmepumpar

Här nedan kan du enkelt hitta svaren på de vanligaste frågorna gällande luftvärmepumpar

Det är samma slags pump där värme skapas via luft, men det som gör dem olika är deras benämningar. 

Det finns flera olika benämningar på värmepumpar, exempelvis bergvärmepump, luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepump, jordvärmepump, havs- eller sjövattenvärmepump och grundvattenvärmepump. I praktiken fungerar värmepumparna på samma sätt, det vill säga att de flyttar värme från en plats till en annan. Huvudsakliga skillnaden är var källan till värmen kommer ifrån. 

Treza Solutions säljer och installerar endast luftvärmepumpar i dagsläget. 

En luftvärmepump består av en inne- och en utedel. För att värma önskad yta använder utomhusdelen energi från luften på utsidan i kombination med köldmedium (gas) för att värmen i sin tur ska kunna transporteras mellan delarna. Vi på Treza Solutions använder oss endast av den miljövänliga gasen R32A.

Vilken pump du bör köpa varierar framförallt utifrån geografisk läge, planlösning, antal kvadratmeter, nuvarande värmekällor samt önskemål om extrafunktioner och design. Det bästa du kan göra är att tala med en rådgivare. Vi på Treza Solutions har rådgivare som till och med kan erbjuda digitala hembesök. Klicka här för att komma till våra kontakt uppgifter. 

Ja! Alla luftvärmepumpar kan ge kyla. 

Ja det gör den. Luftreningen är ständigt pågående och normalt sett fångar luftvärmepumparna upp till nästan 90% av bakterier, virus, pollen, damm, mögel m.m.

Det är dyrare att kyla än att värma bostaden. Tacksamt nog så bor vi i Sverige vilket innebär att vi oftare behöver ha värmepumpen i värmeläge tillskillnad från kylläge.

Det är i de flesta fall helt normalt att det rinner vatten från luftvärmepumpens utedel. En värmepump arbetar med kompression (högtryck) och expansion (lågtryck). I och med att luftvärmepumpen omvandlar luften utomhus till värme inne i din bostad, bildas det is inuti din utomhusdel när det är kallare ute. Som tur är har luftvärmepumpar avfrostningsfunktion som ser till att kondensvattnet kan smälta och rinna ut. Men vi på Treza säljer tillbehör, såsom kondensvattenpump som samlar upp vattnet som droppar. Klicka här för att få mer information. 

Även om man har filter i innedelen fastnar dammpartiklar i värmeväxlare och fläkten. Det kan försämra effekten och i sämsta fall bildas mögel. Samtidigt kontrollerar kylteknikern temperatur och tryck i systemet om allt funkar bra. Det kan förhindra driftstörningar och dåliga överraskningar.

Innedelen behöver cirkulera luften i rummet för att kunna ge värme eller kyla. Värmeväxlare i innedelen behöver skyddas mot damm som finns alltid i luften och samlas på filtren. Blir de täckta med damm blockerar det flödet och innedelen kan inte cirkulera luften längre.

Ventilation är en luftväxling i rummet som kan var passiv eller aktiv. Passiv betyder naturlig flöde mest med termisk stigkraft och aktiv betyder tvunget flöde med fläkt.

Vissa värmepumpar har en kaminfunktion som är ett utmärkt komplement om ni vill använda en braskamin. Värmepumpen sänker ner värmeproduktion när det har kommit till inställd rumstemperatur men fläkten kommer fortsätta något som underlättar värmespridningen från braskaminen.

Avfuktning fungerar lika som kyla men Värmepumpen/AC prioritera att sänker ner luftfuktigheten till 40%.

Nej. Man behöver kontrollera själv när det är dags att göra rent filtren.

I alla manualer finns det ett kort beskrivning om applikationen som behöver laddas ner och i flesta fall behöver man bara följa instruktionerna i appen steg för steg.

Nej, man får aldrig täcka innedelen i drift! Värmepumpen kommer att överhettas och förlora effekten.

Varmluften måste kunna spridas från innedelen till alla rum. Om dörrar är stängda förhindrar det ventilation och värmeväxling.

Varmluft stiger så därför i värmeläge behöver vingen vinklas ner och i kylläge tvärtom.

Inte alla hus är perfekt byggda för värmepumpar. Om Innedelen inte kan placeras perfekt kan det bli att det inte är tillräcklig luftcirkulation när pumpen reglerar fläkten själv. 

Det är oftast inte Värmepumpens fel. Man måste alltid kolla:

  • Vad har gått? Jordfelsbrytare och/eller säkring?
  • Hur stor är säkringen? 10A, 13A, eller 16A?
  • Hur gammal är säkringen? Den får vara max. 10 år gammal 
  • Finns det flera komponenter påkopplade på samma säkring eller bara värmepumpen?
  • När går säkringen? Alltid vid start eller ibland mitt i drift?

Har du frågor eller behöver service av luftvärmepumpen kontakta oss HÄR!

Det rekomenderas alltid en fast anslutning med säkerhetsbrytare.

Pumpens innedel ska placeras i det största centrala rum som prioriteras mest för värme och/eller kyla.

Utedelen måste vara skyddad mot snö och måste kunna ventilera och får aldrig vara helt inbyggd. För AC i bästa fall ej på husets varmaste sida.

LuftX’s Värmepumpsskydd är ett utmärkt sätt att skydda luftvärmepumpens utedel. Det skyddar mot oväder med regn, snö och isbildning.  Värmepumpsskyddet är  tillverkat i FSC ®- märkt Norrlands furu.

Det är fluorerade gaser som kondenserar vid kompression lika som butangas i tändare.

En värmepump arbetar med kompression (högtryck) och expansion (lågtryck). I värmeläge har utedelen lågtryck. Vid frys temperaturer bildas kontinuerligt is på värmeväxlaren. Isbildning blockerar luftcirkulation och värmepumpen förlorar effekt. För att skydda sig själv kör värmepumpen ett avfrostnings program i intervallet.