SERVICE AV LUFTVÄRMEPUMP

Det är väsentligt för pumpens välbefinnande att man tar hand om den genom att regelbundet städa filter mm. för maximal funktion samt
för ökad livslängd. Men man rekommenderar även att luftvärmepumpen ska servas av en kyltekniker som då genomför en
genomgående rengöring av pumpen. Detta är även någonting som flera varumärken kräver
för att garantin ska kunna upprätthållas. 

Varför service?

 1. Den vanligaste anledningen är att effekten på en luftvärmepump minskar över tid vilket kan bero på ålder men också att man inte varit nogrann med rengöring av pumpen. Smuts kan vara en stor bov som exempelvis kan täppa till kondensslangen. Montören rengör pumpen på djupet.

 2. För en bättre inomhusluft. Det kan exempelvis uppkomma en unken doft från luftvärmepumpen som kan bero på att du växlat mellan kyl- och värmeläge. När pumpen körs på kyla uppstår kondensvatten i innedelens värmeväxlare. Är denna täppt av damm samlar det åt sig fukten istället för att vattnet rinner ut. Vid byte till värme kan då kombinationen mellan fukt och damm leda till unken doft och i värsta fall mögel, något som man inte vill ska spridas runt i bostaden.

 3. Vi vill alla spara energi på precis samma nivå som man gjort när luft/luft- värmepumpen var ny och man vill även få ut samma mängd värme. 
Luftvärmepump Service

Hur ofta?

Vad ingår i en service?

Vi rekommenderar att man låter en montör göra service mellan 2-3 års tid under normala förutsättningar. Detta är även någonting som många varumärken kräver för att garantin ska kunna upprätthållas. Man bör alltid ha koll på sina skyldigheter gällande garantifrågor. 

De finns även de fall där luftvärmepumpen är mer utsatt för smuts och damm som exempelvis i ett kök där fetter i filtrena kan påverka att pumpen måste rengöras oftare. Men så länge du är nogrann och rengör pumpen kontinuerligt så ska 2-3 års tid räcka.

Treza Solutions erbjuder Serviceavtal till ett förmånligare pris. Det är bekvämt då du som kund endast behöver invänta ett samtal för att boka in en tid. 

Det varierar mellan kylfirmor vad som ingår i en Service. Mer information får du reda på när du bokar. Tänk på att använda ett företag som du känner förtroende för och litar på.

Flera företag erbjuder Serviceavtal vilket oftast är förmånligt för dig som kund. Till vanligheten hör att man kan välja om man önskar varje år eller vartannat år. Detta är framförallt bekvämt då du som kund endast inväntar ett samtal för tidsbokning inför att serviceteknikern kommer ut. 

Det som ingår i en rengöringsservice är att luftvärmepumpens innedel rengörs på djupet,  funktion i värme- och kylläge kontrolleras och därefter mätning av värme och kyla. Värmepumpens utedel har inte samma behov av en genomgående städning utan oftast räcker det med borstning. 

Pris

Serviceavtal

Du bokar ett serviceavtal med oss - vi sköter resten.
2 295kr
 • Vi hör av oss till dig när det är dags för rengöringsservice
 • Besiktning av inne- och utomhusdel, rör samt kablar
 • Mätning av lufttemperatur och luftflödet
 • Rengöring av innedel
 • Kontroll och rengöring av utomhusdel
 • Finputsning och återmontering
 • Slutontroll med mätning av spänning, ström, lufttemperatur och luftflöden
 • Eventuella kostnader kan tillkomma vid behov av reperation och påfyllnad av gas
Populär

Rengöringsservice

2 495kr
 • Besiktning av inne- och utomhusdel, rör samt kablar
 • Mätning av lufttemperatur och luftflödet
 • Rengöring av innedel
 • Kontroll och rengöring av utomhusdel
 • Finputsning och återmontering
 • Slutontroll med mätning av spänning, ström, lufttemperatur och luftflöden
 • Eventuella kostnader kan tillkomma vid behov av reperation och påfyllnad av gas

Frågor?

Varmt välkomna att ringa oss på 042- 300 94 40 eller maila till info@treza.se