Treza Logo
Utmärkelser 2024
Utmärkelse 2024

BIDRAG FÖR LUFTVÄRMEPUMP

Bidrag för luftvärmepump

Att få bidrag för luftvärmepump är nu möjligt genom Boverket. Från och med den 3 juli 2023 finns det tillgängliga bidrag för energieffektiviseringsåtgärder i småhus. Om du äger ett permanent bebott småhus som för närvarande värms upp med gas eller el kan du ansöka om bidrag för att genomföra energieffektivisering. Bidraget kan användas för att täcka materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, som till exempel installation av en värmepump. Du har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för både materialkostnader och installationskostnader när du uppgraderar till ett mer energieffektivt värmesystem. Dessutom kan du få bidrag för att installera en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump. 

För de som redan har värmepumpsteknik installerat i sina småhus finns möjlighet att få ekonomiskt stöd för att byta ut den befintliga utrustningen. Detta gäller dock endast om den nuvarande anläggningen är äldre än tio år och om småhuset använder el eller gas för uppvärmning. Syftet med denna åtgärd är att främja övergången till mer effektiva och miljövänliga uppvärmningslösningar för småhusägare.

Det är möjligt att få upp till 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna i bidrag. Kom ihåg dock att det är högst 30 000 kronor som gäller för åtgärder av värmesystemet.  En ansökan om bidrag måste lämnas in till Länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades, senast den 1 juni 2025. En åtgärd räknas som påbörjad när arbetet med installationen av värmesystemet har påbörjats. Projektering och andra förberedelser räknas inte som en del av bidraget.

För att söka detta bidrag måste den eller de som genomför åtgärden vara godkända för F-skatt. Slutkonsumenten ansöker om bidraget via Boverkets e-tjänst. Ansökningarna hanteras av Länsstyrelsen i varje län, som också utför bedömningar och svarar på frågor samt fattar beslut om bidraget.

Bidrag kan även utnyttjas för material som har beställts efter den 8 november 2022. Viktigt att veta är att bidraget enbart kan utbetalas om fastighetens värdeår är tidigare än 1990. Slutkonsumenten är alltid den som ansöker om bidraget och möjligheten till ROT-avdrag för arbetskostnaden gäller fortfarande. 

Läs Mer om bidrag för luftvärmepump på Boverkets sida

Läs mer på Länsstyrelsens sida

Innehållet i denna artikel är endast avsedd för information. Rådgör med Boverket eller Länsstyrelsen i ditt län för att få korrekt och aktuell information om subventioner och kriterier för stödberättigande av värmepumpar.

Prenumerera på vårt
nyhetsbrev!

Få reda på de senaste nyheterna från vårt företag, tips och tricks från våra kunniga kyltekniker, förtur till våra erbjudanden och mycket mer!

Fyll i din e-postadress här nedan för att inte gå miste om något.

Du kan avregistrera din prenumeration när du vill. För mer information on Treza Solutions intergritetspolicy, kolla in vår integritetspolicy.

Treza Solutions logotyp