Treza Logo
Utmärkelser 2024
Utmärkelse 2024

Treza Solutions GDPR- Policy

Treza Solutions har upprättat en integritetspolicy för att du som kund ska känna dig trygg med hur dina personliga uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, från den 25 maj 2018. GDPR kom till för att främja fri konkurrens inom EU-länder samt för att ställa krav på företag. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i relation till Treza Solutions om att behandlingen av dina personuppgifter sker på ett korrekt, öppet och lagligt vis.
Det är viktigt att du som kund läser och förstår integritetspolicyn innan du ger vidare dina personuppgifter till Treza Solutions. Om du inte godkänner policyn bör du kontakta oss för att radera din data eller medge vilka personuppgifter du samtycker till att vi samlar in.

Personuppgiftshantering


Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Vi kan få tillgång till personuppgifter genom att du tar hjälp av oss som företag och i sin tur en av våra kollegor, offentliga register, anmälan till nyhetsbrev och liknande utskick eller att du kontaktar oss för exempelvis ansökan om ledig tjänst eller intresseförfrågan om produkt.


Vilka uppgifter behandlas och varför?

De uppgifter som vi samlar in är framförallt fullständigt namn, e-postadress, adress och övrig information som anses väsentlig för ditt ändamål. Vi gör detta för att du som kund ska kunna återkomma till oss och vi i vår tur ge god service, men även för att fullgöra ett avtal. Vi kan även behöva personuppgifter för att lagar eller myndigheter kräver det. Ett exempel är vid registrering av ROT- avdrag till Skatteverket.

Som kund är du inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men ta i beaktan att vi i sådana fall inte med säkerhet kan erbjuda dig full service eller i värsta fall inte fullfölja avtalet. Ett exempel är vid ROT- registrering via Skatteverket.
Vi samlar inte in uppgifter med känsligt innehåll såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, hälsa och sexualliv.

Genom att lämna personuppgifter godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

Hur behandlas dina uppgifter?

Dina personuppgifter registreras och sparas i vårt kundregister i vårt bokningssystem som används för att skicka aviseringar, dokumentera avtal, hantera garantiärenden samt för att kunna ge dig som kund god service och förmånligare priser. Genom vårt bokningssystem har vi även tillgång till kunduppgifter som överlämnats från våra samarbetspartners. Då vi har våra egna anställda montörer lämnas sällan information ut till ytterligare en part om du som kund har lämnat samtycke. Ett undantagsfall är exempelvis vid garantiärenden då det köpta varumärket måste ta del av uppgifter för att garanti ska gälla. Vi samarbetar i första hand med Daikin, Fujitsu och Mitsubishi.

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k personuppgiftsbiträden. Treza Solutions använder externa leverantörer för olika ändamål, exempelvis betalningstjänster, distribution av varor eller information, tryck eller marknadsföring. I dessa fall har leverantören ingen rätt att använda eventuella personuppgifter och Treza Solutions ingår avtal om personuppgiftsbehandling med leverantör.

Treza Solutions verksamhet finns i Sverige och därmed hanteras personuppgifter enbart i Sverige. Däremot kan det förekomma att Treza Solutions anlitar ett IT- företag vars verksamhet är i ett tredje land. Under sådana omständigheter säkerhetsställer Treza Solutions att undantag gentemot förbudet mot överföring kan tillämpas exempelvis standardklausuler och samtycke.

Uppgifterna behandlas även för att förbättra Treza Solutions affärsverksamhet med olika typer av analyser och utvärderingar.

Vid utredning av brott kan vi i enlighet med rådande lagar vara tvungna att dela med oss om uppgifter.


Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter så länge som de anses vara aktuella för oss och så länge du som kund inte motsatt dig på annat vis. Vid affär behåller Treza Solutions dina uppgifter under hela garantitiden. Om det förekommer samtycke till att kontaktuppgifter skall få fortsätta behandlas i vårt kundregister i exempelvis marknadsföringssyfte behåller vi uppgifterna i vårt system. I övrigt har Treza Solutions i enlighet med lagar ingen rätt att bevara personuppgifter och de raderas därmed inom 12 månader från nämnbar punkt.


Hur skyddar vi dina uppgifter?

Att förvara dina personuppgifter på ett säkert sätt är centralt för oss på Treza Solutions. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi tillhandahåller mot ändring, förstöring, missbruk och obehörig åtkomst.


Motsätta, begränsa, återkalla eller radera samtycke

Treza Solutions efterfrågar vid olika tillfällen ditt samtycke. Ett tydligt exempel är i samband med köp via vår webbshop.

Du som kund har du rätt att motsätta behandling av personuppgifter vid direktmarknadsföring och avregistrera eller avanmäla dig från framtida utskick.

Det går att begränsa behandlingen av personuppgifter, men det kan försvåra vår situation som företag att uppfylla skyldigheter gentemot dig som kund. Du har även rätt att få ett underlag på de uppgifter som Treza Solutions bevarar.

Du som kund kan alltid begära rättelse av behandlade uppgifter eller återkalla samtycke av framtida ändamål, vilket innebär att vi har rätt att behandla redan insamlade uppgifter då samtycke lämnats sedan tidigare. Vi tar bort dina uppgifter så länge vi inte har berättigande skäl till att behålla dem.

Vi raderar dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon rättslig grund till att ha kvar uppgifterna.


Ansökan om ledig tjänst hos Treza Solutions

Vi mottar ansökningar om lediga tjänster via mail, hemsida, telefon och post. De uppgifter som lämnas till Treza Solutions kan lagras i vårt system i upp till 6 år beroende på garantitid.


Dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss bestående av ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtyckte eller för att fullgöra ett avtal.


Cookies

Treza Solutions använder sig av Cookies via hemsidan. Cookies (kakor) kan beskrivas som mindre textfiler vilka generellt används för att göra en webbplats bättre för besökare. Dessa cookies sparas på din dator, men möjligheten till att rensa dem finns.

Vi samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om den trafikdata som finns tillgänglig. Dessa uppgifter är kopplade till hemsidans besökare samt uppgifter som hanteras i kommunikationsfält för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga.

Vi använder cookies för att erbjuda både en säker och bättre miljö online, hantera marknadsföring, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet mer relevant för dig. Observera att informationen inte används för att identifiera enskilda besökare.

Treza Solutions kan även använda sig av tredjepartscookies vilka finns på en annan sida men som samlar in information framförallt om webbstatistik och annonsering. Ett känt exempel är Youtube.

Majoriteten av webbläsare ger möjligheten till att begränsa cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies så kan du radera befintliga cookies från dator alternativt ställa in så att en varning uppkommer innan cookies kan sparas.

För att läsa mer om cookies (kakor) besök:
https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies
För att rensa cookies välj den webbsida som det berör:
Firefox: Besök följande guide:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: Besök följande guide:  https://support.microsoft.com/sv-se/windows/ta-bort-och-hantera-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Google Chrome: Besök följande guide https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: Besök följande guide https://support.apple.com/sv-se/HT201265

Kontakt

Vid eventuella frågor kring behandlingen av personuppgifter hos Treza Solutions kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per epost info@treza.se. Du kan även begära ut de uppgifter som vi lagrar skriftligt genom att skicka brev till;

Treza Solutions AB
Garnisonsgatan 52
254 66 Helsingborg

Prenumerera på vårt
nyhetsbrev!

Få reda på de senaste nyheterna från vårt företag, tips och tricks från våra kunniga kyltekniker, förtur till våra erbjudanden och mycket mer!

Fyll i din e-postadress här nedan för att inte gå miste om något.

Du kan avregistrera din prenumeration när du vill. För mer information on Treza Solutions intergritetspolicy, kolla in vår integritetspolicy.

Treza Solutions logotyp