Gör dig själv en tjänst

boka service!

Luftvärmepump Service

ÖKA DIN VÄRMEPUMPS PRESTANDA!

BOKA RENGÖRINGSSERVICE AV DIN LUFTVÄRMEPUMP

Beställ rengöringsservice och din pump kan bli som ny igen!

Varför Rengöringsservice 

Genom att kontinuerligt be en kyltekniker göra rengöringsservice kan du som kund förlänga pumpens livslängd med upp till flera år. Syftet är att förebygga mögelbildning men även slitage som orsakas av smuts på luftvärmepumpens innedel.

Hur ofta?

Vi rekommenderar service vartannat år, men erbjuder också alternativet varje år för den som vill säkra upp att pumpen ger god effekt. Du som kund bör även resa filtren kontinuerligt då detta kan försämra pumpens effekt avsevärt om det är fullt med damm och andra partiklar.

 

Detta ingår i Rengöringsservice av luftvärmepump

1995 inkl. moms
  • Besiktning av inne- och utomhusdel, rör och kablar
  • Mätning av lufttemperatur och luftflödet
  • Rengöring av innedel
  • Finputsning och återmontering
  • Kontroll och rengöring av utomhusdel
  • Slutkontroll med mätning av spänning, ström, lufttemperatur och luftflöden
  • Eventuella kostnader kan tillkomma vid behov av reparation och påfyllnad av gas.