Gör dig själv en tjänst

boka rengöring

Luftvärmepump Service

Gör dig själv en tjänst

boka FELSÖKNING

Luftvärmepump Service

Beställ SERVICE AV LUFTVÄRMEPUMP och din pump kan bli som ny igen!

Varför Service? 

Genom att kontinuerligt be en kyltekniker göra rengöringsservice kan du som kund förlänga pumpens livslängd med upp till flera år. Syftet är att förebygga mögelbildning men även slitage som orsakas av smuts på luftvärmepumpens innedel.

Hur ofta?

Vi rekommenderar service vartannat år, men erbjuder också alternativet varje år för den som vill säkra upp att pumpen ger god effekt. Du som kund bör även resa filtren kontinuerligt då detta kan försämra pumpens effekt avsevärt om det är fullt med damm och andra partiklar.

 

Detta ingår i Service av luftvärmepump

2495 inkl. moms
  • Besiktning av inne- och utomhusdel, rör och kablar
  • Mätning av lufttemperatur och luftflödet
  • Rengöring av innedel
  • Finputsning och återmontering
  • Kontroll och rengöring av utomhusdel
  • Slutkontroll med mätning av spänning, ström, lufttemperatur och luftflöden
  • Eventuella kostnader kan tillkomma vid behov av reparation och påfyllnad av gas.